Alleen samen kunnen we het Groene Hart groen houden! Doe met ons mee!

Help mee met het beschermen van onze groene leefomgeving. U en uw (klein)kinderen hebben hier recht op!

Wat we doen

De Groene Buffer zet zich in om de groene polders aan de oostkant van het Groene Hart te beschermen tegen de bouwdrift van de stad Utrecht. Wij steunen groene ontwikkelingen voor een betere biodiversiteit. Op deze manier verbeteren wij het leefgebied voor natuur én mens. Wij willen dat naast werken, er ook genoten kan worden van de groene leefomgeving die het Groene Hart ons biedt. Hier moet Iedereen vrij kunnen wandelen, fietsen of anderszins recreëren in het groen.

De Groene Buffer is de enige lokale beweging die onze groene leefomgeving beschermt voor u én voor uw (klein)kinderen.

Wij zijn geen tegenpartij maar adviseren overheid, politiek en andere invloedrijke partijen over groene en duurzame oplossingen.

Wij dragen bij aan het verhogen van het algemene urgentiegevoel, als het om groen en natuur gaat. Er moet actie ondernomen worden, anders blijft er straks geen groen meer over!

Onze uitingen zijn gebaseerd op feiten en statistieken van onze overheid.

Voor het behoud van het laatste groene weidegebied in de Randstad. Tegen het oprukken van Utrecht. Tegen megalomane bouwplannen in het groen.

W. Pfaff
Woerden

Ik ben altijd liefhebber geweest van de natuur en het groen. Het zou zonde zijn als dat allemaal weg gaat.

Anoniem
Loenen aan de Vecht

Ik houd mijn hart vast voor het Groene Hart.... Bang voor volle woonwijken en geen groen en vogels meer...

Anoniem
Harmelen

Woningen worden gesloopt en gebouwd. Groen wordt gesloopt en nooit meer geplant.Daar moeten we op blijven letten.

Stephan
Woerden

Prachtig stukje Nederland, dat behouden moet worden.

Martine
Rotterdam

Ik vind het belangrijk dat het groene Hart groen blijft. De overheid is blijkbaar niet in staat om dat zo te houden en daarom is de De Groene Buffer daarvoor!

Hans Burggraaff
Almere

Het groen moet blijven

Ton Vos
Harmelen

Belangrijk dat we opkomen voor de natuur die er nog is. Ik ondersteun de aanpak van de Groene Buffer hierin. Het is een gezamenlijke uitdaging. Karin

Karin Pannekoek
Montfoort

Wie we zijn

In De Groene Buffer hebben zich mensen verenigd, die bezorgd zijn over onze leefomgeving en wat deze vaak onnodig dreigt te worden aangedaan. De Groene Buffer is geen tegenpartij. Wij zijn een maatschappelijke beweging, die vindt dat onze groene leefomgeving een noodzakelijk en belangrijk onderdeel is van ons welzijn. Bij veel plannenmakers stond en staat alleen marktwerking, economisch gewin voorop met als gevolg een nu echt serieus te nemen milieuprobleem.

De Groene Buffer vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor onze natuur, voor onze landschappelijke omgeving; kortom voor onze leefomgeving. In het Groene Hart, waar Woerden de hoofdstad van zegt te zijn, is al veel natuur en groen verloren gegaan. ‘Groen’ dat een karakteristiek Hollands landschap vormt, is niet alleen schaars maar wordt ook voortdurend bedreigd door allerlei plannen. Door eenzijdig marktgedreven plannen is veel ‘Groen' aangetast en voorgoed verdwenen.

Het bestuur

Bert van Rossum
Voorzitter
Klinisch psycholoog. Als bestuurslid actief geweest in vele professionele organisaties. Natuurliefhebber, vogelkenner en kenner van flora en fauna.
Henk Brandenburg
Penningmeester
Eigen onderneming. Adviseur van ondernemers. Civiele techniek Delft. Interesse in economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening.
Paul Kwakkenbos
Vicevoorzitter
Gemeenteraadslid 1998-2006. Medeoprichter van De Groene Buffer en van het Dorpsplatform Harmelen. Werkervaring: overheid en bedrijfsleven. Koken is meer dan een passie.
Teuny van Wijngaarden
Secretaris
Raadslid Harmelen/Woerden 1990-2001. Actief in talloze lokale goede doelen stichtingen. Medeoprichter De Groene Buffer. Bedrijfsadministratie. Geboren en getogen in Harmelen.

Begin 2020 is er een nieuw bestuur geformeerd. Naast een bestuur hebben we een ondersteunende organisatie. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de besteedde tijd aan én de gemaakte kosten voor De Groene Buffer. Het geld van donateurs wordt gebruikt voor betaling van derden, die betrokken worden voor publieksacties, de website, thema-avonden enzovoorts.

Wij zijn doende met het verder versterken van ons bestuur en van onze ondersteunende organisatie.
Website:
Flooris Clic
Fotografie:
Jeroen Stel
Relatiebeheer:
Luuk Wennekes
Commissie media:
Rutger Meuzelaar Siem Regensburg.
Commissie onderzoek:
vacature
Bestuursondersteuner:
Stefan Pannekoek

Steun ons werk

De Groene Buffer werkt voor u, uw kinderen en uw kleinkinderen aan een gezonde groene leefomgeving. Een leefomgeving met frisse lucht en de mogelijkheid om te ontspannen en te recreëren zoals wandelen, hardlopen en fietsen. We willen voorkomen dat volgende generaties ons verwijten, dat we onnodig en voor eeuwig hun gezonde groene leefomgeving opgeofferd hebben. Steun ons bij ons werk!