DE SLUIPENDE AFBRAAK VAN ONZE LEEFOMGEVING

Help mee met het beschermen van onze groene leefomgeving. Volgende generaties hebben ook recht op een groene leefomgeving.
Paul Kwakkenbos van De Groene Buffer wil het buitengebied in Harmelen graag groen houden.
lees het artikel hier

Wat we doen

Stichting De Groene Buffer (opgericht in 2007) komt op voor het ‘Groen’ aan de oostzijde van het Groene Hart; zijnde de groene buffer tegen de stad Utrecht. Wij geven gevraagd en ongevraagd onze mening aan de overheid, plannenmakers en belanghebbenden over plannen welke het groene landschap raken en veelal bedreigen.

Plannen voor onder meer de ontwikkeling van de natuur, het verhogen van de biodiversiteit, recreatie, wonen, nieuwe bedrijventerreinen, bereikbaarheid (auto, OV, fiets enzovoorts) en voor CO2-reductie.

Onze mening over plannen is zoveel als mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.
We spannen ons in om onze onderbouwde mening gedragen te krijgen bij de bevolking, bij plannenmakers en bij politici. We laten ons niet meeslepen door het nieuws van lobbyisten die vaak een eenzijdig economisch kortetermijnbelang dienen, ingegeven door marktwerking.

De Groene Buffer wil de leefomgeving en de landschappelijke kwaliteit van Woerden en haar omgeving aantrekkelijk houden voor uw toekomst, voor die van uw kinderen en voor die van uw kleinkinderen.

Sfeerbeeld vogels
Onze acties
Wij komen in actie wanneer onze groene leefomgeving onnodig bedreigd wordt door overheidsplannen. In 2020 hebben wij daarom schriftelijk gereageerd op plannen van de gemeente Woerden voor nieuwe bedrijventerreinen, voor een nieuwe brug over de Leidsche Rijn bij de Harmelerwaard, voor windmolens en zonneparken, voor nieuwe woningen. Ons visierapport ‘Groen Groeien’ is een reactie op de steun die onze overheid vele jarenlang gaf aan de ‘doorgeschoten marktwerking’.
Met een grote en groeiende achterban kunnen beleidsmakers niet om ons heen. Plannen van Utrecht voor massale woningbouw in het groen van Harmelen en van Woerden hebben we weten tegen te houden. Woningbouw in Polder Haanwijk en Polder Bijleveld weten wij ook al vele jaren tegen te houden. Toch staan die groene polders nog altijd in de plannen van Woerden, van de U10/U16. Het gevaar is dus niet geweken.

Wie we zijn

In De Groene Buffer hebben zich mensen verenigd, die bezorgd zijn over onze leefomgeving en wat deze vaak onnodig dreigt te worden aangedaan. De Groene Buffer is geen tegenpartij. Wij zijn een maatschappelijke beweging, die vindt dat onze groene leefomgeving een noodzakelijk en belangrijk onderdeel is van ons welzijn. Bij veel plannenmakers stond en staat alleen marktwerking, economisch gewin voorop met als gevolg een nu echt serieus te nemen milieuprobleem.

De Groene Buffer vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor onze natuur, voor onze landschappelijke omgeving; kortom voor onze leefomgeving. In het Groene Hart, waar Woerden de hoofdstad van zegt te zijn, is al veel natuur en groen verloren gegaan. ‘Groen’ dat een karakteristiek Hollands landschap vormt, is niet alleen schaars maar wordt ook voortdurend bedreigd door allerlei plannen. Door eenzijdig marktgedreven plannen is veel ‘Groen' aangetast en voorgoed verdwenen.

Het bestuur

Bert van Rossum
Voorzitter
Klinisch psycholoog. Als bestuurslid actief geweest in vele professionele organisaties. Natuurliefhebber, vogelkenner en kenner van flora en fauna.
Henk Brandenburg
Penningmeester
Eigen onderneming. Adviseur van ondernemers. Civiele techniek Delft. Interesse in economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening.
Paul Kwakkenbos
Vicevoorzitter
Gemeenteraadslid 1998-2006. Medeoprichter van De Groene Buffer en van het Dorpsplatform Harmelen. Werkervaring: overheid en bedrijfsleven. Koken is meer dan een passie.
Teuny van Wijngaarden
Secretaris
Raadslid Harmelen/Woerden 1990-2001. Actief in talloze lokale goede doelen stichtingen. Medeoprichter De Groene Buffer. Bedrijfsadministratie. Geboren en getogen in Harmelen.

Begin 2020 is er een nieuw bestuur geformeerd. Naast een bestuur hebben we een ondersteunende organisatie. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de besteedde tijd aan én de gemaakte kosten voor De Groene Buffer. Het geld van donateurs wordt gebruikt voor betaling van derden, die betrokken worden voor publieksacties, de website, thema-avonden enzovoorts.

Wij zijn doende met het verder versterken van ons bestuur en van onze ondersteunende organisatie.
Website:
Flooris Clic
Fotografie:
Jeroen Stel
Relatiebeheer:
Luuk Wennekes
Commissie media:
vacature
Commissie onderzoek:
vacature
Commissie Financiën:
vacature vervalt
Bestuursondersteuner:
Stefan Pannekoek

Steun ons werk

De Groene Buffer werkt voor u, uw kinderen en uw kleinkinderen aan een gezonde groene leefomgeving. Een leefomgeving met frisse lucht en de mogelijkheid om te ontspannen en te recreëren zoals wandelen, hardlopen en fietsen. We willen voorkomen dat volgende generaties ons verwijten, dat we onnodig en voor eeuwig hun gezonde groene leefomgeving opgeofferd hebben. Steun ons bij ons werk!