16-12-2021

Onze zienswijze op de concept-omgevingsvisie

In de bijgevoegde zienswijze wordt onderbouwd waarom De Groene Buffer vindt dat de gemeenteraad niet moet instemmen met deze concept-omgevingsvisie.

De concept-omgevingsvisie is te vinden via deze link:

Ontwerp-Omgevingsvisie | Woerden.nl

Lees hier meer over de Club van Rome:

Club van Rome - Wikipedia